สมาชิกหมายเลข 1532163 https://kanta555.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-05-2017&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-05-2017&group=1&gblog=26 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[บูเช็คเทียน จักรพรรดิสตรีเพียงหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์จีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-05-2017&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-05-2017&group=1&gblog=26 Tue, 09 May 2017 23:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-05-2017&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-05-2017&group=1&gblog=25 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำเซาะทราย ใจเปรียบดั่งเจดีย์ทราย รอวันทลายเพราะน้ำเซาะพัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-05-2017&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-05-2017&group=1&gblog=25 Mon, 01 May 2017 22:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=27-04-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=27-04-2017&group=1&gblog=24 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งด้าวฟ้าเดียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=27-04-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=27-04-2017&group=1&gblog=24 Thu, 27 Apr 2017 18:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=17-04-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=17-04-2017&group=1&gblog=23 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[พัฒนาการทางวัฒนธรรม ๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=17-04-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=17-04-2017&group=1&gblog=23 Mon, 17 Apr 2017 0:07:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-04-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-04-2017&group=1&gblog=22 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ราชวงศถัง ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-04-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-04-2017&group=1&gblog=22 Sat, 15 Apr 2017 2:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=14-03-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=14-03-2017&group=1&gblog=21 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลับบนยอด "โดมทอง"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=14-03-2017&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=14-03-2017&group=1&gblog=21 Tue, 14 Mar 2017 21:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-03-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-03-2017&group=1&gblog=20 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[Empress Dowager CIXI: The Concubine Who Launched Modern China]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-03-2017&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-03-2017&group=1&gblog=20 Mon, 13 Mar 2017 23:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=11-12-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=11-12-2016&group=1&gblog=19 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้อะไรมาจากการไปเรียนเขียนบทละครโทรทัศน์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=11-12-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=11-12-2016&group=1&gblog=19 Sun, 11 Dec 2016 23:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-10-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-10-2016&group=1&gblog=18 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[มาทำความรู้จักราชวงศ์ฮั่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-10-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-10-2016&group=1&gblog=18 Sat, 08 Oct 2016 2:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=28-09-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=28-09-2016&group=1&gblog=17 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[En-hedu-Ana เจ้าหญิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งเมโสโปเตเมีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=28-09-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=28-09-2016&group=1&gblog=17 Wed, 28 Sep 2016 2:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-09-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-09-2016&group=1&gblog=16 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนางซูสีไทเฮา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-09-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-09-2016&group=1&gblog=16 Fri, 23 Sep 2016 15:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-09-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-09-2016&group=1&gblog=15 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ Captain of Destiny โจรสลัดแบบจีนๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-09-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=01-09-2016&group=1&gblog=15 Thu, 01 Sep 2016 18:10:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-08-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-08-2016&group=1&gblog=14 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวละครใน "ฟ้าใหม่"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-08-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=23-08-2016&group=1&gblog=14 Tue, 23 Aug 2016 0:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=22-08-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=22-08-2016&group=1&gblog=13 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจับใจจาก "ฟ้าใหม่"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=22-08-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=22-08-2016&group=1&gblog=13 Mon, 22 Aug 2016 4:06:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=21-08-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=21-08-2016&group=1&gblog=12 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[7 เรื่องไม่ลับของราชวงศ์หมิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=21-08-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=21-08-2016&group=1&gblog=12 Sun, 21 Aug 2016 2:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=18-08-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=18-08-2016&group=1&gblog=11 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[7 เรื่องไม่ลับที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับราชวงศ์หมิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=18-08-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=18-08-2016&group=1&gblog=11 Thu, 18 Aug 2016 22:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=10 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[จีนหกยุค 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=10 Mon, 15 Aug 2016 16:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=9 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[จีนหกยุค 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=15-08-2016&group=1&gblog=9 Mon, 15 Aug 2016 16:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=8 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องลับๆ ที่ไม่ลับของคลีโอพัตรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=8 Sat, 13 Aug 2016 14:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=7 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ปูมหลังเทพเจ้าอียิปต์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=13-08-2016&group=1&gblog=7 Sat, 13 Aug 2016 20:21:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=6 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทมืด ลึกลับซ่อนเงื่อนแบบนวนิยายโกธิคกับความมืดดำในใจของภะรต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=6 Sat, 09 Jul 2016 23:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=5 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางรัก ทางเลือกของสามสาวใบเถา ขมิ้นกับปูน ๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=09-07-2016&group=1&gblog=5 Sat, 09 Jul 2016 23:58:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-07-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-07-2016&group=1&gblog=4 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[มรสุมแห่งชีวิตของผู้หญิงที่ชื่อผุสณี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-07-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=08-07-2016&group=1&gblog=4 Fri, 08 Jul 2016 23:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=3 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[อีสา ความรักยิ่งใหญ่จากใจแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=3 Mon, 04 Jul 2016 22:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=2 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านทรายทอง ละครและความประทับใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=2 Mon, 04 Jul 2016 22:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=1 https://kanta555.bloggang.com/rss <![CDATA[หนูน้อยตัวดำๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanta555&month=04-07-2016&group=1&gblog=1 Mon, 04 Jul 2016 0:32:15 +0700